Hayat ve Emeklilik Sigortası

Gizem Sigorta
SİZE UYGUN FİYATLARI ARAŞTIRIP VERELİM
WhatsApp Teklif Al

HAYAT SİGORTASI


HAYAT SİGORTASI NEDİR? AVANTAJLARI NELERDİR?

Hayat sigortalarını tıpkı aracınıza yaptırdığınız kaskoya benzetebiliriz aslında, tek fark mallarınızı temin eden, var gücüyle çalışan, emek veren bedeninizi teminat altına alan CAN sigortası olması. 

Hayat sigortaları, seçmiş olduğunuz teminat türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte; 

  • Hastalık sonucu sürekli sakatlık (hastalık sonucu iş görmez hale gelmeniz)
  • Hastalık sonucu vefat
  • Kaza sonucu sürekli sakat(kaza sonucu iş görmez hale gelmeniz)
  • Ecelen veya kaza sonucu vefat

Hayat sigortaları hem sakatlanmanız durumunda bugün ki yaşam standartlarında kalmanızı sağlar hem de vefat durumunda ailenizin kimseye muhtaç olmadan yaşamına devam etmesini sağlar. 

Hayat sigortalarının ayrıca size sağladığı iki güzel avantaj ise;
 

  • Vergi avantajı (poliçenin tamamını vergiye tabi edebilir, vergi indirimi alarak hayat poliçenize daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz)
  • Kredi çekmeniz gereken durumlarda bankanıza sahip olduğunuz hayat sigortanızdan bahsedebilirsiniz

 

EMEKLİLİK SİGORTASIBİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR? AVANTAJLARI NELERDİR?

Bireysel emeklilik sistemi (BES) bugün ki hayat standartlarını emeklilikte de sürdürebilmeyi sağlamak için kurulmuş ve devlet katkısı ile desteklenmiş, fon sisteminden de getiri sağlanabilecek disiplinli bir yatırım ve tasarruf aracıdır. 
Bu sisteme 18 yaşını doldurmuş her reşit kişi dahil olabilir.Sisteme, tercih ettiğiniz şirketlerin belirlemiş olduğu ‘asgari katkı payı’ tutarına göre, size uyacak bir bütçeyle dahil olabilirsiniz. Tıkandığınız zamanlarda dondurma yapabilirsiniz.10 yıl boyunca düzenli yatırır ve 56 yaşını beklerseniz eğer emeklilik hakkını kazanmış olursunuz. Bu sisteme ne kadar erken yaşta girer sistemde ne kadar uzun kalırsanız birikiminiz o kadar fazla olacaktır. 10 yıl dolmadan çıkmak isterseniz giriş aidatını ödeyerek ve kazanmış olduğunuz devlet katkısından ayrılacağınız yıl için geçerli olan belli kesintilere razı olarak ayrılabilirsiniz. 

Bireysel emeklilik sistemi , insanlara düzenli ve disiplinli para biriktirmelerini sağlamak ve sistemden kolayca çıkılmasını engellemek amacıyla belli kesintiler yaparak çıkmaya çalışmanızın önüne geçiyor.
Bireysel emeklilik sistemine girdiğinizde peşin olarak, birikimlerinizi başka şirkete aktardığınızda ya da sistemden ayrıldığınızda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla sözleşmeniz varsa sadece ilk sözleşmeniz için giriş aidatı tahsil edilebilir.

Sözleşmenizin ilk 5 yılında yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri toplamı, mevzuatta belirlenen koşullar dahilinde, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamayacaktır.

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılmanız durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir.

Ödemeye ara vermeniz durumunda ara verme süreniz boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay mevzuatta belirlenen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir.

Sözleşmenizin 5. yılı tamamlandıktan sonra; mevzuatta tanınan istisnalar hariç olmak üzere, ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmayacak ve giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.

Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında, fon toplam gider kesintisi dahil olmak üzere yapılabilecek kesintilerin toplam tutarı için ayrıca üst sınır belirlenmiştir. Bu kapsamda; sözleşmenizin yürürlük tarihinden, sonlanma tarihine kadar yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmeliğe göre hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi;

01.01.2021 yılından başlayarak, ilk 5 yılını doldurmuş sözleşmelere uygulanacak olan iadedir. İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.6. yıl için fon işletim gider kesintisi iade oranı %2,5’tur. 7 nci ve 14 üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15 inci yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1/1/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.1/1/2013 öncesi yürürlüğe girmiş sözleşmeler için iade oranı belirlenirken 1/1/2013 tarihi esas alınır.İadelere konu olan tutar, katılımcının birikiminin % 1,1’inin üzerindeki tutar olacaktır.Fon Toplam Gider Kesintisi iadesi sözleşme yılı sonunda ve çıkış halinde yapılır.

Gizem Sigorta
Gizem Sigorta
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Gizem Sigorta
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
22:09
Çerez Politikası Gizem Sigorta olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Gizem Sigorta tarafından yönetilen gizemsigorta.com.tr adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum